Meniu Uždaryti

2022 m. I pusm. Projekto naujienos

Siekiant skatinti savanorystę Lietuvos teismuose bei gerinti teismų aptarnavimo paslaugų kokybę, Nacionalinė teismų administracija 2022 m. gegužės 26-27 d. suorganizavo teismų savanorių mokymus, kurių metu apmokyta 18 savanorių. Šiuose mokymuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas savanorių gebėjimų tinkamai bendrauti su nukentėjusiaisiais, liudytojais bei kitais pažeidžiamų grupių asmenimis teismuose tobulinimui, dėstomos teorinė medžiaga bei atliekamos praktinės užduotys. Šie mokymai užbaigė pirmą mokymų etapą, kuriame iš viso dalyvavo 40 savanorių ir 10 jų mentorių.

Nacionalinė teismų administracija baigė rengti Teismų vadovų kompetencijų stiprinimo efektyviam teismų išteklių valdymui studiją. Daugiau apie studiją galite rasti čia.

Įgyvendinant Projektą kuriamas Teisėjų ir pretendentų į teisėjus atrankos ir vertinimo elektroninis įrankis, siekiant kaupti, apdoroti, sisteminti ir archyvuoti teisėjų ir pretendentų į teisėjus duomenis, sutartis su paslaugų teikėju pasirašyta 2022 m. vasario 17 d.

Skip to content