Meniu Uždaryti

Parengta teismo proceso vedimo studija

Nacionalinė teismų administracija kartu su paslaugų teikėju užbaigė projekto veiklą – Teismo proceso vedimo studiją, kuria siekiama didinti  teismo proceso vedimo kokybę ir užtikrinti efektyvesnį…

Projekto naujienos 2022 m. III ketv.

Įgyvendinant teismo proceso kokybės tobulinimo veiklą ir vykdant teismo proceso vedimo studijos parengimo paslaugų teikimo sutartį, paslaugų teikėjas š. m. liepos mėn. baigė teismo proceso…

2022 m. I pusm. Projekto naujienos

Siekiant skatinti savanorystę Lietuvos teismuose bei gerinti teismų aptarnavimo paslaugų kokybę, Nacionalinė teismų administracija 2022 m. gegužės 26-27 d. suorganizavo teismų savanorių mokymus, kurių metu…

2021 m. IV ketv. Projekto naujienos

Nacionalinė teismų administracija tęsia projekto „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose“ (toliau – Projektas) įgyvendinimą ir informuoja apie 2021 m. IV ketvirčio Projekto įgyvendinimo…

2021 m. III ketv. Projekto naujienos

Nacionalinė teismų administracija aktyviai vykdo projekto „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose“ (toliau – Projektas) veiklas ir informuoja apie 2021 m. Projekto įgyvendinimo rezultatus.

Projekto rezultatai 2020 m.

2020 m. birželio 15 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvosteismuose“, finansuojamas 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis, jo biudžetas…

Skip to content