Meniu Uždaryti
Pavadinimas
Pavadinimas
PlayPause
previous arrow
next arrow
 • Parengta teismo proceso vedimo studija
  Nacionalinė teismų administracija kartu su paslaugų teikėju užbaigė projekto veiklą – Teismo proceso vedimo studiją, kuria siekiama didinti  teismo proceso vedimo kokybę ir užtikrinti efektyvesnį teisės į teisingumą įgyvendinimą. Vykdant teismo proceso vedimo studijos parengimo paslaugų teikimo sutartį, paslaugų teikėjas atliko teismo proceso vedimo esamos situacijos analizę, kurios metu išnagrinėjo teismo proceso vedimą reglamentuojančius teisės…
 • Projekto naujienos 2022 m. III ketv.
  Įgyvendinant teismo proceso kokybės tobulinimo veiklą ir vykdant teismo proceso vedimo studijos parengimo paslaugų teikimo sutartį, paslaugų teikėjas š. m. liepos mėn. baigė teismo proceso vedimo monitoringą, kurio metu išanalizavo 222 skirtingų tipų ir instancijų bylas, įvertino teismo proceso vedimą stebint teismo posėdžius, atliko teismo proceso vedimo lyginamąją analizę tarp skirtingų instancijų teismų ir tarp…
 • Parengta teismų vadovų kompetencijų stiprinimo efektyviam teismų išteklių valdymui studija
  Nacionalinė teismų administracija baigė rengti Teismų vadovų kompetencijų stiprinimo efektyviam teismų išteklių valdymui studiją. Studijos metu atliktos aukščiausios ir vidurinės grandies teismų vadovų (teismų pirmininkų, teismų pirmininkų pavaduotojų, teismų skyrių pirmininkų, teismo kanclerių, skyrių vedėjų / departamento vadovų) užsienio gerosios praktikos analizė, atlikta suinteresuotų grupių ir šalių apklausa, parengtas kompetencijų modelis, įskaitant vertinimo kriterijus ir…
 • 2022 m. I pusm. Projekto naujienos
  Siekiant skatinti savanorystę Lietuvos teismuose bei gerinti teismų aptarnavimo paslaugų kokybę, Nacionalinė teismų administracija 2022 m. gegužės 26-27 d. suorganizavo teismų savanorių mokymus, kurių metu apmokyta 18 savanorių. Šiuose mokymuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas savanorių gebėjimų tinkamai bendrauti su nukentėjusiaisiais, liudytojais bei kitais pažeidžiamų grupių asmenimis teismuose tobulinimui, dėstomos teorinė medžiaga bei atliekamos praktinės užduotys.…
 • Parengtas teisėjų atrankos ir vertinimo modelis
  Nacionalinė teismų administracija kartu su paslaugų teikėju užbaigė vieną iš projekto veiklų – teisėjų atrankos ir vertinimo kompetencijų modelio tobulinimas. Vykdant šią veiklą buvo parengta esamos situacijos analizė, kurioje išnagrinėti teisės aktai, darbo organizavimo tvarkos bei procesai. Taip pat atliktas tikslinių grupių ir suinteresuotų šalių kokybinis tyrimas. Siekiant įvertinti teisėjų atrankos ir vertinimo procesus užsienio…
Skip to content