Meniu Uždaryti
Pavadinimas
Pavadinimas
PlayPause
previous arrow
next arrow
 • Parengta teismų vadovų kompetencijų stiprinimo efektyviam teismų išteklių valdymui studija
  Nacionalinė teismų administracija baigė rengti Teismų vadovų kompetencijų stiprinimo efektyviam teismų išteklių valdymui studiją. Studijos metu atliktos aukščiausios ir vidurinės grandies teismų vadovų (teismų pirmininkų, teismų pirmininkų pavaduotojų, teismų skyrių pirmininkų, teismo kanclerių, skyrių vedėjų / departamento vadovų) užsienio gerosios praktikos analizė, atlikta suinteresuotų grupių ir šalių apklausa, parengtas kompetencijų modelis, įskaitant vertinimo kriterijus ir…
 • 2022 m. I pusm. Projekto naujienos
  Siekiant skatinti savanorystę Lietuvos teismuose bei gerinti teismų aptarnavimo paslaugų kokybę, Nacionalinė teismų administracija 2022 m. gegužės 26-27 d. suorganizavo teismų savanorių mokymus, kurių metu apmokyta 18 savanorių. Šiuose mokymuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas savanorių gebėjimų tinkamai bendrauti su nukentėjusiaisiais, liudytojais bei kitais pažeidžiamų grupių asmenimis teismuose tobulinimui, dėstomos teorinė medžiaga bei atliekamos praktinės užduotys.…
 • Parengtas teisėjų atrankos ir vertinimo modelis
  Nacionalinė teismų administracija kartu su paslaugų teikėju užbaigė vieną iš projekto veiklų – teisėjų atrankos ir vertinimo kompetencijų modelio tobulinimas. Vykdant šią veiklą buvo parengta esamos situacijos analizė, kurioje išnagrinėti teisės aktai, darbo organizavimo tvarkos bei procesai. Taip pat atliktas tikslinių grupių ir suinteresuotų šalių kokybinis tyrimas. Siekiant įvertinti teisėjų atrankos ir vertinimo procesus užsienio…
 • 2021 m. IV ketv. Projekto naujienos
  Nacionalinė teismų administracija tęsia projekto „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose“ (toliau – Projektas) įgyvendinimą ir informuoja apie 2021 m. IV ketvirčio Projekto įgyvendinimo rezultatus. Siekiant skatinti savanorystę Lietuvos teismuose bei gerinti teismų aptarnavimo paslaugų kokybę, 2021 m. spalio 14-15 d. vyko savanorių mentorių mokymai, kuriuose dalyvavo 10 savanorių mentorių iš įvairių Lietuvos teismų.…
 • 2021 m. III ketv. Projekto naujienos
  Nacionalinė teismų administracija aktyviai vykdo projekto „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose“ (toliau – Projektas) veiklas ir informuoja apie 2021 m. Projekto įgyvendinimo rezultatus.
Skip to content