Meniu Uždaryti

Parengta teismų vadovų kompetencijų stiprinimo efektyviam teismų išteklių valdymui studija

Nacionalinė teismų administracija baigė rengti Teismų vadovų kompetencijų stiprinimo efektyviam teismų išteklių valdymui studiją. Studijos metu atliktos aukščiausios ir vidurinės grandies teismų vadovų (teismų pirmininkų, teismų pirmininkų pavaduotojų, teismų skyrių pirmininkų, teismo kanclerių, skyrių vedėjų / departamento vadovų) užsienio gerosios praktikos analizė, atlikta suinteresuotų grupių ir šalių apklausa, parengtas kompetencijų modelis, įskaitant vertinimo kriterijus ir metodiką, parengtas kompetencijų, susijusių su korupcijos prevencijos kontrole, stiprinimo planas, skirtas užtikrinti korupcijai nepakančios aplinkos teismuose kūrimą.  

Parengtas kompetencijų modelis papildė teisėjų atrankos ir vertinimo modelio taikymą reglamentuojantį teisės aktą, 2022 m. vasario 25 d. Teisėjų taryba patvirtino nutarimą Nr. 13P-48-(7.1.2) „Dėl Teisėjų tarybos 2022 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 13P-32-(7.1.2.) „Dėl Pretendentų į teisėjus atrankos kriterijų, teisėjų karjeros siekiančių asmenų vertinimo kriterijų ir asmeninių kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Plačiau susipažinti su parengta teismų vadovų kompetencijų stiprinimo efektyviam teismų išteklių vldymui studija galite paspaudę nuorodą žemiau:

Skip to content