Meniu Uždaryti

Projekto naujienos 2022 m. III ketv.

Įgyvendinant teismo proceso kokybės tobulinimo veiklą ir vykdant teismo proceso vedimo studijos parengimo paslaugų teikimo sutartį, paslaugų teikėjas š. m. liepos mėn. baigė teismo proceso vedimo monitoringą, kurio metu išanalizavo 222 skirtingų tipų ir instancijų bylas, įvertino teismo proceso vedimą stebint teismo posėdžius, atliko teismo proceso vedimo lyginamąją analizę tarp skirtingų instancijų teismų ir tarp skirtingų tipų bylų, įvertino netolygumus (ilgą bylos nagrinėjimo trukmę ir kt.) bei jų atsiradimo priežastis. Taip pat š. m. rugpjūčio mėn. paslaugų teikėjas baigė užsienio šalių (Norvegijos, Suomijos, Kanados, Nyderlandų ir Estijos) gerosios praktikos ir tarptautinių teismų (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo) praktikos analizę, susijusią su teismo proceso vedimu baudžiamosiose bylose. Analizėje įvertinta sukaupta užsienio šalių patirtis, išnagrinėta teismo proceso vedimo eiga baudžiamosiose bylose, įvertinti praktiniai teismo proceso vedimo įrankiai bei užsienio šalių teismo proceso vedimo vystymas ir tobulinimas per paskutiniuosius penkerius metus.

Įgyvendinant teismų sistemos atvirumo ir skaidrumo tobulinimo veiklą, š. m. rugpjūčio 5 d. pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju dėl Savanorystės teismuose viešinimo/skatinimo kampanijos sukūrimo ir įgyvendinimo. Siekiant visuomenę supažindinti su teismų veikla, kampanijos metu bus įgyvendintos įvairios priemonės skirtingoms tikslinėms auditorijoms dėl naujų savanorių pritraukimo ir informacijos sklaidos apie Savanorių tarnybos funkcijas visuomenei. Kampaniją planuojama įgyvendinti 2022 m. IV ketv.

Įgyvendinant veiklą „Teismų infrastruktūros pritaikymas prie teismo klientų poreikių“ pasirašytos keturios sutartys su paslaugų teikėjais: 2022 m. gegužės 16 d. pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo viešųjų erdvių pritaikymo teismo lankytojų poreikiams, 2022 m. gegužės 20 d. pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis dėl Kauno apylinkės teismo viešųjų erdvių pritaikymo teismo lankytojų poreikiams, 2022 m. liepos 12 d. pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis dėl Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų viešųjų erdvių pritaikymo teismo lankytojų poreikiams, 2022 m. liepos 27 d. pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis dėl Panevėžio apylinkės teismo viešųjų erdvių pritaikymo teismo lankytojų poreikiams. Paslaugos pradėtos įgyvendinti ir bus baigtos iki šių metų pabaigos. Be to Panevėžio apygardos teismo pastato projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešajam pirkimui dokumentacija yra paruošta ir šiuo metu derinama, derinimas yra sudėtingesnis, nes pastatas yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą.

Siekiant didinti saugumo lygį visuose Lietuvos teismuose pradėta įgyvendinti „Saugumo lygio teismuose stiprinimo“ veikla. 2022 m. liepos 5 d. pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju dėl teismuose naudojamų saugumo priemonių plėtros poreikio, duomenų surinkimo bei saugumo įvertinimo paslaugų teikimo. 

Skip to content