Meniu Uždaryti

Parengtas teisėjų atrankos ir vertinimo modelis

Nacionalinė teismų administracija kartu su paslaugų teikėju užbaigė vieną iš projekto veiklų – teisėjų atrankos ir vertinimo kompetencijų modelio tobulinimas.

Vykdant šią veiklą buvo parengta esamos situacijos analizė, kurioje išnagrinėti teisės aktai, darbo organizavimo tvarkos bei procesai. Taip pat atliktas tikslinių grupių ir suinteresuotų šalių kokybinis tyrimas. Siekiant įvertinti teisėjų atrankos ir vertinimo procesus užsienio šalyse buvo atlikta Latvijos, Suomijos, Slovakijos, Norvegijos ir Nyderlandų gerosios praktikos analizė.

Remiantis atliktomis analizėmis buvo parengtas teisėjų atrankos ir vertinimo modelis, apimantis šias dalis: parengti teisėjų atrankos ir vertinimo kriterijai su metodiniais aprašymais, kompetencijų modelio struktūra, kompetencijų apibrėžimai, jų lygių aprašymai, kompetencijų vertinimo metodika (pateiktas aprašymas kaip turėtų būti vertinamos kompetencijų modelyje nurodytos asmeninės būdo ir pažintinės kompetencijos) bei metodinės priemonės.

Taip pat parengti tiesėjų atrankos ir vertinimo modelio taikymą reglamentuojantys teisės aktai:

1. 2022 m. sausio 28 d. Nr. 13P-33-(7.1.2.) Teisėjų tarybos nutarimu patvirtintas Ekspertų pasitelkimo pretendentų į laisvas arba atsilaisvinančias apylinkės teismo teisėjų vietas bei teisėjų karjeros siekiančių asmenų asmeninių būdo ir pažintinių savybių ir asmeninių kompetencijų įvertinimui tvarkos aprašas;

2. 2022 m. sausio 28 d. Nr. 13P-32-(7.1.2.) Teisėjų tarybos nutarimu patvirtintas Pretendentų į teisėjus atrankos kriterijų, teisėjų karjeros siekiančių asmenų vertinimo kriterijų ir asmeninių kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas. Šis nutarimas papildytas 2022 m. vasario 25 d. nutarimo pakeitimu Nr. 13P-48-(7.1.2).

Plačiau susipažinti su parengtu teisėjų atrankos ir vertinimo modeliu galite paspaudę nuorodą žemiau:

Skip to content