Meniu Uždaryti

2021 m. IV ketv. Projekto naujienos

Nacionalinė teismų administracija tęsia projekto „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose“ (toliau – Projektas) įgyvendinimą ir informuoja apie 2021 m. IV ketvirčio Projekto įgyvendinimo rezultatus. Siekiant skatinti savanorystę Lietuvos teismuose bei gerinti teismų aptarnavimo paslaugų kokybę, 2021 m. spalio 14-15 d. vyko savanorių mentorių mokymai, kuriuose dalyvavo 10 savanorių mentorių iš įvairių Lietuvos teismų. Mokymai buvo orientuoti į mentorių lyderystės, vadovavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimą bei į gebėjimus tinkamai motyvuoti savanorius. 2021 m. lapkričio 17-18 d. vyko teismų savanorių mokymai, kuriuose dalyvavo 23 savanoriai. Šiuose mokymuose pagrindinis dėmesys buvo skirtas savanorių bendravimo su nukentėjusiaisiais, liudytojais bei kitais pažeidžiamų grupių asmenimis teismuose tobulinimui ir kt. Dar vienai teismų savanorių grupei mokymai vyks 2022 m. I ketvirtį.

Siekiant gerinti teismo proceso vedimo kokybę įvykdytas viešasis pirkimas ir 2021 m. rugsėjo 15 d. pasirašyta teismo proceso vedimo tobulinimo studijos parengimo paslaugų sutartis. Pagal sutarties nuostatas studija bus parengta per 12 mėnesių, atliekant esamos situacijos analizę (kokybinius tyrimus, interviu, fokus grupių diskusijas su skirtingais teismo proceso dalyviais), vykdant 200 skirtingų tipų ir instancijų bylų monitoringą, dalyvaujant teismo posėdžiuose Lietuvoje bei užsienyje, analizuojant užsienio šalių patirtį. Surinktos informacijos ir atliktos analizės pagrindu bus rengiami bei diegiami efektyvaus teismo proceso vedimo standartai, užtikrinant spartesnį teismo procesą ir efektyvesnį teisės į teisingumą įgyvendinimą.

Tęsiant teisėjų atrankos ir vertinimo modelio rengimą ir siekiant geriausių užsienio praktikų perkėlimo, 2021 m. lapkričio 3-5 d. vyko užsienio šalių ekspertų vizitas. Vizito metu užsienio ekspertai, buvę teisėjai, Dag Brathole ir Willem Brouwer, apsilankė Nacionalinėje teismų administracijoje, dalyvavo dirbtuvėse su paslaugos teikėjais ir NTA ekspertais. Šiuo metu teisėjų atrankos ir vertinimo modelio projektas yra derinamas su suinteresuotomis šalimis, po kurio bus teikiamas Teisėjų tarybos tvirtinimui.

Skip to content