Meniu Uždaryti

Projekto rezultatai 2020 m.

2020 m. birželio 15 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos
teismuose“
, finansuojamas 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis, jo biudžetas siekia daugiau negu 6,7 mln. Eur.

Projekto tikslas – sukurti efektyvesnę ir veiksmingesnę teisingumo sistemą.

Projekto uždaviniai:

 • sukurti priemones teisėjų korpuso formavimo skaidrumui ir nepriklausomumui stiprinti bei didinti teismo proceso vedimo kokybę;
 • didinti teismų aptarnavimo kokybę ir teismų atstovų kompetencijas;
 • tobulinti teismų infrastruktūrą ir didinti saugumo lygį teismuose.

2020 m. rezultatai:

 • Parengta trijų studijų parengimo viešojo pirkimo dokumentacija:
  • teisėjų atrankos ir vertinimo modelio sukūrimo paslaugų;
  • teismo proceso vedimo tobulinimo paslaugų;
  • kompetencijų stiprinimo efektyviam teismų išteklių valdymui paslaugų.
 • Parengta teismų savanorių tarnybos veiklos esamos situacijos analizės atlikimo viešojo pirkimo dokumentacija. Siekiant didinti teismų savanorių tarnybos matomumą, sukurtas teismų savanorių tarnybos logotipas, sukurti teismų savanorių tarnybos skiriamieji ženklai, įsigytas teismo savanorių startinis paketas (atributika);
 • Suorganizuoti 5 tarptautiniai nuotoliniai susitikimai su Norvegijos ekspertais projektų veikloms aptarti;
 • Kuriamas projekto viešinimui skirtas tinklalapis;
 • Pradėti 3-jų teismų infrastruktūros modernizavimo darbai: kuriamos ir pritaikomos teismų viešosios erdvės prie teismo lankytojų poreikių ir gerinamas fizinis saugumas teismuose.
Skip to content